Начало   /   Блог

Трудът ни избавя от трите най-големи злини: скуката, порока и бедността
Волтер

Споменавайки за важните неща в живота ни, не трябва да забравяме онези ценности, без които не можем – здравето, семейството, работата.

Човек прекарва по-голямата част от живота си на работното място. Работата оказва влияние върху живота на човека по два начина – пряко (чрез самата трудова дейност) и косвено (чрез резултатите от нея), вследствие на което той може да получи удовлетворение и щастие.

Между нашите човешки потребности и труда има тясна връзка, не само защото прекарваме значителна част от живота си в работа – средно между 50 000 и 100 000 часа. А защото именно чрез работата задоволяваме голяма част от своите жизненоважни потребности: получаваме доходи, с които си купуваме храна, дрехи, жилище, ходим на почивка.

За да има успех в работата си, човек трябва да бъде наясно къде и като какъв иска да стигне. Това означава да избере не само професията си, но също какъв вид работа би искал да има, на какво ниво и с каква самостоятелност и отговорност; какво би искал да му даде работата и какво е готов да й даде той. Практиката показва, че младите хора много рядко си поставят далечни цели. В повечето случаи те мислят не за трудовата си кариера, нито дори за бъдещата си работа, а само за образованието, което искат да получат. И много често се случва да учат не това, което са искали, а това, което са ги приели да учат. След като завършат образованието си, в повечето случаи те оставят трудовата си кариера да се развива сама, в резултат на което настъпват и разочарованията.

"Успехът е да получите това, което искате. Щастието е да искате това, което получавате." – казва Дейл Карнеги.

През живота си често се случва да сменяме различни професии и занимания, някои от които са подходящи за нас, други – не, което провокира и логичния въпрос -- Коя професия е най-подходяща?

Това е един от най-важните въпроси в живота на всеки човек. Отговорът е труден и много често се оказва грешен. Данните показват, че около 1/3 от живота си прекарваме на работното си място, а в същото време едва 30% от хората харесват това, което вършат, останалите 70% от българите не са доволни от избраната професия и от трудовата си кариера. Някои обвиняват за това образователната система, други – икономиката на България, трети – работодателите. Всички тези фактори без съмнение оказват голямо влияние върху резултатите от труда и удовлетвореността на работниците. Но, не по-малко важни са изборът на подходяща професия, добрата подготовка за нея и положените усилия в работата.

Конфуций е казал „Избери си работа, която обичаш, и повече няма да се наложи да работиш нито един ден”.

Подходящата професия е тази, която преди всичко ни кара да се чувстваме удовлетворени и значими - да съответства на нашите желания и да ни дава възможност да изявим своите най-силни качества.

Щастието може да зависи от ролята ни на продуктивни и достойни работници, служители или работодатели. И обратното - прекалено големият стрес на работното място може да повлияе върху здравето и личните ни взаимоотношения.

Добрата информираност е много важна за сполучливия избор. В това отношение, екипът на Образователен център "SBW Bulgaria" е на ваше разполоение.

Може да се интересувате и от тези статии: