Начало   /   Новини

Човек трябва да търси това което е, а не това, което той мисли, че трябва да бъде.
Алберт Айнщайн

БЕЗПЛАТЕН КУРС

https://sbw-bulgaria.bg/index.php?page=trainings

на 09 март 2024 г. от 10:00 ч.

продължителност - 6 учебни часа

Изборът на професионално направление и специалност в образователно-квалификационната степен „Бакалавър“ на Висшето образование е жизнено-важен етап от живота на всеки един, тъй като впоследствие той определя както естеството на трудовата кариера, така и жизнения стандарт на човека.

За да има успех в работата си, човек трябва да бъде наясно къде и като какъв иска да стигне. Това означава да избере не само професията си, но също какъв вид работа би искал да има, на какво ниво и с каква самостоятелност и отговорност; какво би искал да му даде работата и какво е готов да й даде той. Практиката показва, че младите хора много рядко си поставят далечни цели. В повечето случаи те мислят не за трудовата си кариера, нито дори за бъдещата си работа, а само за образованието, което искат да получат. И много често се случва да учат не това, което са искали, а това, което са ги приели да учат. След като завършат образованието си, в повечето случаи те оставят трудовата си кариера да се развива сама. Започват работа там, където ги вземат, с оправданието, че има безработица и не могат да избират работата си; и че не те, а работодателите решават кого и на каква длъжност да назначат.

С оглед игнориране на така посочените слабости, Образователен център „СБВ България“- гр. Габрово, организира за всички желаещи кандидат-студенти безплатен курс на тема „Висше образование – КЪДЕ и ЗАЩО?“.

Целта на курса е формиране на индивидуално осъзнати отговори на следните въпроси:

  • Защо да уча?
  • Какво да уча?
  • Къде да уча?
  • Как да уча?

Подробна информация за курса и записване – на сайта в меню "Образователен център", подменю "Обучения" и "Курсове".

Приложения: