Начало   /   Подкрепа   /   Партньорство

ПАРТНЬОРСТВО


Ако вие, в качеството ви на организация с нестопанска цел, образователна институция или търговско дружество, проявявате интерес и желаете да работите със Сдружение „СБВ България“ по образователни и социални проекти, Моля, свържете се с нас. С нетърпение очакваме вашите предложения, с оглед изграждането на един социално по-добър свят за децата и юношите, било то в партньорство или сътрудничество.

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

SBW Berlin gemeinnützige GmbH

SBW Berlin gemeinnützige GmbH

Чрез своята благотворителна дейност в сферата на образованието, немското дружество с ограничена отговорност с нестопанска цел „SBW Berlin” се ангажира за един Social Better World /Социално Добър Свят/

ДСБАЛРББ „Царица Йоанна“ – гр. Трявна

Детска специализирана болница за активно лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ – гр. Трявна

Единствената болница в страната, предназначена за дълготрайно лечение на деца и юноши с хронични белодробни заболявания и туберколоза.

„Арт-Метаморфози“ ООД

„Арт-Метаморфози“ ООД

Дружество, работещо с екип от професионални артисти, завършили висши учебни заведения по изкуствата, с натрупан опит в сферата на медицинската клоунада, смехотерапия и други театрални и арт терапевтични дейности в лечебни заведения и санаториуми.